O NAMA
   DJELATNOSTI
   GRADILIŠTA
   REFERENCE
   UPITI
   NATJEČAJI
   CERTIFIKATI
   KONTAKT
 
 
    
 
 
   ADMINISTRACIJA
 
  DJELATNOSTI  

1. CESTE

  - Izgradnja cesta
  -
Rekonstrukcija

  2. KOMUNALNA INFRASTUKTURA 

  -
Izgradnja komunalne infrastrukture

3. ASFALT 

  - Proizvodnja asfalta i svih vrsta asfaltnih mješavina 
  -
Asfaltna baza - "Ammann global" 120 T
       - kapacitet 120 tona/sat
       - mikroprocesorsko upravljanje

  -
Ostala mehanizacija
.

 
 
 
COPYRIGHT © CESTORAD d.d.