O NAMA
   DJELATNOSTI
   GRADILIŠTA
   REFERENCE
   UPITI
   NATJEČAJI
   CERTIFIKATI
   KONTAKT
 
 
    
 
 
   ADMINISTRACIJA
 
  AKTUALNA GRADILIŠTA  

 

  Autocesta A5 Beli Manastir-Osijek-Đakovo-Svilaj, dionica Đakovo-Sredanci
     - trasa od 67+350 do 68+987
     - čvorište Đakovo

  Program obnove državnih cesta
    
Rekonstrukcija državne ceste D214 Županja-Gunja, dionica 24, l=28 km

  Program obnove državnih cesta
    
Rekonstrukcija državne ceste D46 Vinkovci-Tovarnik, dionica 23, l=32,155 km

 
 
 
COPYRIGHT © CESTORAD d.d.