Kontakt

CESTORAD d.d.
VINKOVCI, Duga ulica 23

tel. +385 (0)32 33 92 50
fax. +385 (0)32 33 92 60

e-mail: cestorad@vk.t-com.hr

e-mail službenika za zaštitu podataka: zop@cestorad.hr

imenovana osoba za prikupljanje nepravilnosti – Željko Vodanović
e-mail adresa za prijavu nepravilnosti: nepravilnosti@cestorad.hr