O NAMA
   DJELATNOSTI     
   GRADILIŠTA
   REFERENCE
   UPITI
   NATJEČAJI
   CERTIFIKATI
   KONTAKT
 
 
    
 
 
   ADMINISTRACIJA
 
  POSAO  

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga KK.03.2.1.02 Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP u Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, poduzeće CESTORAD d.d.  objavljuje:

OBAVIJEST O NABAVI (OoN )

  1. PODACI O NARUČITELJU (NOJN)

Ime podnositelja:        Cestorad d.d.

Ulica:                              Duga 23

Grad/naselje:               Vinkovci

Država:                          Republika Hrvatska

OIB:                                75943472386

Kontakt osoba:             Irena Papić Kvesić

Telefon/faks:                +385 98 46 50 40 / Faks: +385 32 33 92 60

E-mail adresa:              irena.papic.kvesic@cestorad.hr

Naziv projekta:            Povećanje kapaciteta i modernizacija poslovanja kroz ulaganje

                         u radne strojeve tvrtke CESTORAD d.d.

        

 

  1. OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE

 Predmet nabave uključuje sljedeće stavke:

Redni broj

Stavka

Količina/komad

1.

Čeljusna drobilica

1

2.

Glodalica za asfalt

1

3.

Bager na kotačima

3

Čeljusna drobilica na gusjenicama, radne težine do 30 000 kg.

Glodalica za asfalt na gusjenicama, minimalna težina stroja 17 000 kg, motor TIER IV norme minimalne bruto snage 160kW,  širina glodanja 1000mm, dubina glodanja minimalno 300 mm

Dva komada bagera na kotačima radne težine 15 900 kg do 16 600 kg, motor TIER IV norme neto snage od minimalno 105kW

Jedan bager na kotačima radne težine 15 500kg do 17 500 kg, motor TIER IV norme neto snage od minimalno 105kW

Predmet nabave su navedeni strojevi ,dostava strojeva, puštanje u rad navedenih strojeva te usluga obuke za rad na strojevima.

Predmet nabave ne može biti podijeljen po grupama.  

Za svaki predmet nabave od tri opisana u ovoj točki podnosi se posebna ponuda, u odvojenim omotnicama.

Ponuda za bagere kao jedan predmet nabave, zajedno čini jednu ponudu kao jedinstvenu i cjelokupnu za sva tri bagera.

Ponuditelji nisu u obvezi ponuditi sva tri predmeta nabave, kako je prethodno opisano, a ukoliko ponuditelj ima kapacitete ponuditi  sva tri predmeta nabave, potrebno je dostaviti tri omotnice za svaki predmet zasebno.

 

  1. DOSTAVA PONUDA

Ponuda/e mora/ju biti dostavljena/ne osobno ili poštom na adresu Naručitelja Cestorad d.d. Duga ulica 23 Vinkovci i elektronskom poštom na e-mail adresu irena.papic.kvesic@cestorad.hr

U slučaju slanja ponuda poštom, na omotnici je potrebno navesti:

Naziv i adresu naručitelja

Nabava u okviru projekta: „Povećanje kapaciteta i modernizacija poslovanja kroz ulaganje  u radne strojeve tvrtke Cestorad d.d.“  

Naziv i redni broj predmeta nabave iz točke 2.

Naziv i adresu ponuditelja

Naznaka »Ne otvaraj«

  1. ELEKTRONIČKA ADRESA ZA TRAŽENJE DODATNIH INFORMACIJA

irena.papic.kvesic@cestorad.hr 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pisanom obliku elektronički.

  1. ELEKTRONIČKA ADRESA NA KOJOJ JE DOSTUPNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je na upit: irena.papic.kvesic@cestorad.hr ili cestorad@vk.t-com.hr 

U Vinkovcima, 24.07.2017.

        Cestorad d.d.

Boris Papić

 
 
 
COPYRIGHT © CESTORAD d.d.