Reference

IZGRADNJA
Autocesta Zagreb-Lipovac, dio Oprisavci-Velika Kopanica Zelena magistrala d.o.o. – Slavonski Brod 1998-2000
Obilaznica Orašje Posavski kanton, BiH 2000
Autocesta Zagreb-Lipovac, dio Velika Kopanica-Županja Zelena magistrala d.o.o. – Slavonski Brod 2001-2002
Izgradnja graničnog prijelaza Gunja Ministarstvo financija RH 2002-2003
Južna obilaznica – Vinkovci Hrvatske ceste, Zagreb 2003
Cesta Vinkovci – Rokovci ŽUC Vinkovci 2004
RO-LA terminal Spačva Hrvatske željeznice 2005
Autocesta B.Manastir-Osijek-Svilaj, čvor Đakovo Osijek koteks d.d. 2006
Izgradnja pješačke zone u Vinkovcima Grad Vinkovci 2008
Izgradnja prometnica u gospodarskoj zoni Ivankovo Općina Ivankovo 2009
Izgradnja zgrade veterinarske inspekcije – GP Bajakovo Hidrocommerce d.o.o. 2010
Izgradnja gospodarske zone – Antunovac Pilot gradnja d.o.o. 2010-2012
Izgradnja gospodarske zone Otok Eko-gradnja Darda 2011
Izgradnja ŽC 4172 Vinkovci-Privlaka-Otok-Vrbanja ŽUC Vinkovci 2012
Izgradnja graničnog prijelaza Ilok – Bačka Palanka Ministarstvo financija RH 2013-2014
Izgradnja objekata granične policije – GP Bajakovo MUP RH 2015
Izgradnja nerazvrstanih cesta u K.O. Rajevo Selo Hrvatske ceste 2016
Rekonstrukcija i izgradnja ŽC4194 ŽUC Vinkovci 2017
Rekonstrukcija i izgradnja dionica DC537
Hrvatske ceste
2018
ODRŽAVANJE
D-55 Dionica Bršadin- Nuštar Hrvatske ceste 2001
D-55 – Gradište Hrvatske ceste 2002
Rekonstrukcija LC 46050, Drenovci-Gunja ŽUC Vinkovci 2004
Rekonstrukcija ceste Vinkovci-Privlaka ŽUC Vinkovci 2005
Industrijska zona Borovo Grad Vukovar 2006
Sanacija ŽC 4172, Otok-Šibovac ŽUC Vinkovci 2007
Sanacija i modernizacija cesta na području grada Vinkovaca Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 2008
Sanacija i rekonstrukcija cesta na području Vukovarsko-srijemske županije ŽUC Vinkovci 2007, 2008, 2009
Sanacija cestovne infrastrukture na području općine Jarmina Općina Jarmina 2009
Modernizacija cesta na području općine Privlaka Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka 2010
Rekonstrukcija ceste Nijemci-Otok ŽUC Vinkovci 2011
Sanacija ulica u Vukovaru Komunalac Vukovar 2011
Rekonstrukcija prometnica u Županji Grad Županja 2012
Rekonstrukcija ŽC 4221 Cerna-Babina Greda Hrvatske ceste 2012-2013
Sanacija ceste Šibovac-Spačva ŽUC Vinkovci 2013
Sanacija državne ceste D214 – granični prijelaz Gunja Hrvatske ceste 2014
Obnova državne ceste D46 – obilaznica Vinkovci Hrvatske ceste 2014
Obnova županijskih i lokalnih cesta – Rajevo Selo, Đurići, Račinovci Hrvatske ceste  2015
Rekonstrukcija ŽC Otok-Nijemci Uprava za ceste – VSŽ 2016
Sanacija obaloutvrde – Luka Vukovar Lučka uprava Vukovar 2016
Rekonstrukcija državne ceste D2 u Vukovaru Hrvatske ceste 2016-2018
Obnova državne ceste DC2 Ilok-Šarengrad Hrvatske ceste 2017
Sanacija kolnika DC519 – Borovo
Hrvatske ceste 2018
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Spojni plinovod Nuštar – Vinkovci INA Zagreb 1996
Plinoopskrba i vodoopskrba u Ceriću Vinkovački vodovod i kanalizacija 1997
Kanalizacijska mreža u Županji Grad Županja 2001-2002
Vodoopskrbni sustav Sotin – Vukovar Ministarstvo za javne radove, obnovu i razvoj 2002
Odvodnja otpadnih i oborinskih voda u Nuštru Hrvatske vode 2004
Izgradnja sustava odvodnje – Stari Jankovci Vinkovački vodovod i kanalizacija 2009
Izgradnja spojnog cjevovoda Retkovci-Prkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija 2010
Izgradnja odvodnje u Ivankovu Izgradnja VVK d.o.o. 2011
Izgradnja kanalizacije – Privlaka VVK d.o.o. 2011-2012
Izgradnja kanalizacije – Mohovo Grad Ilok 2012-2013
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda – Stari Mikanovci – Vođinci VVK d.o.o. 2015