POLITIKA KVALITETE

Poslovni uspjeh tvrtke CESTORAD d.d. predstavlja stalno poboljšanje kvalitete usluga i proizvoda radi postizanja zadovoljstva korisnika usluga i proizvoda, ispunjavanja njihovih želja i potreba za kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću pruženih usluga.

Opredjeljenje tvrtke je:

  • Održati jedan sustav baziran na kvaliteti temeljen na zahtjevima norme EN ISO 9001:2015 i u skladu s zakonskom regulativom Republike Hrvatske.
  • Poboljšati sistem rada kroz aktivnosti planiranja, izvođenja i kontrole.
  • Orijentirati tehnički nivo i standard kvalitete proizvoda i usluga, bazirajući se na potrebama i očekivanjima klijenata ne zanemarujući okoliš.
  • Težiti uvijek na poboljšanju slike tvrtke s pogledom na tržište.
  • Baziranje na kontinuiranom poboljšanju koje vodi boljem osobnom učinku.
  • Kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost i radne procese prateći svjetske trendove.
  • Otkrivanje principa baziranih na politici tvrtke trebalo bi prepoznati vanjsko i unutrašnje organiziranje, uračunavajući klijente, dobavljače i posjetitelje.
  • Definiranje objektivnih ciljeva kvalitete, planiranjem potrebnih sredstava i resursa za njihovo ostvarivanje, te praćenjem njihove realizacije.
  • Investiranje u proizvodnu i mjero-ispitnu opremu s ciljem postizanja kvalitete rada i osiguranja konkurentnosti na tržištu

Ovakvim opredjeljenjem uspostavljamo mehanizam za kontinuirano poboljšavanje vlastite prakse glede sustavnog upravljanja kvalitetom.