Djelatnosti

1. CESTE

Izgradnja cesta

Rekonstrukcija cesta

 2. KOMUNALNA INFRASTUKTURA 

Izgradnja komunalne infrastrukture

3. ASFALT

Proizvodnja asfalta i svih vrsta asfaltnih mješavina
(Asfaltna baza “Ammann global” 120 T
kapaciteta 120 tona/sat
mikroprocesorsko upravljanje)