EU projekt

Cestorad d.d. je poduzeće koje se bavi niskogradnjom s naglaskom na izgradnju cesta.

Glavni ciljevi društva su očuvanje i povećanje radnih mjesta i kompetencija zaposlenika kao i nastavak stručne naobrazbe visokokvalificiranih i visokoobrazovanih kadrova.

Razvoj društva i proširenje kapaciteta, kao i konkurentnost na tržištu društvo Cestorad vidi u širenju i optimizaciji društva, edukaciji kadrova, modernizaciji strojeva i opreme kao i povećanju prihoda.

 

Kako se Cestorad osim niskogradnje bavi i proizvodnjom asfalta na postojećoj suvremenoj mikroprocesorski navođenoj asfaltnoj bazi odlučio je u programu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kroz Europske strukturne i investicijske fondove u mjeri KK.03.2.1.05 „Kompetentnost i razvoj“ uložiti u drobilicu za kamen koja će biti sastavnica asfaltne baze.

 

Osim navedene drobilice za kamen kroz projekt ulaganja pod jedinstvenom referentnom oznakom KK.03.2.1.05.0093 iz programa “Kompetentnost i razvoj” društvo je dobavilo glodalicu za asfalt i tri bagera na kotačima.

 

Cilj ulaganja je povećanje konkurentnosti i modernizacija poslovanja kroz ulaganje u radne strojeve tvrtke Cestorad d.d., što je ujedno i naziv predmetnog projekta.

 

Projekt je ukupne vrijednosti

7.238.300,00 kn

Bespovratna sredstva

2.576.405,00 kn.

 

Prema dinamici projekta, u ovom trenutku projekt je u završnoj fazi, što znači da su svi strojevi dobavljeni i pokriveni potporom, a faza promidžbe i vidljivosti je u tijeku.

 

www.strukturnifondovi.hr                       www.mingo.hr                             https://efondovi.mrrfeu.hr/