Cestorad

  • HRVATSKA

    CESTORAD

  • HRVATSKA

    CESTORAD

KONTAKT


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. stavka 3.  Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14., 110/15.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga i proizvoda mogu dostaviti u pisanom obliku, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.  Prigovor se  može podnijeti i putem pošte na adresu:

CESTORAD d.d.

Duga 23

32100 Vinkovci ili na

e-mail: cestorad@vk.t-com.hr

fax: 032/339 260

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Temeljem odredbe članka 22. zakona o ZARPS-u /NN121/16., i 32/19) obavještavamo Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HGK-a Zagreb, Ilica 49/II, www.hgk.hr/sud.casti pred kojim sam kao član HGK-a obvezan sudjelovati.