Cestorad

  • HRVATSKA

    CESTORAD

  • HRVATSKA

    CESTORAD

REFERENCE

Autocesta Zagreb-Lipovac, dio Oprisavci-Velika KopanicaZelena magistrala d.o.o. – Slavonski Brod1998-2000
Obilaznica OrašjePosavski kanton, BiH2000
Autocesta Zagreb-Lipovac, dio Velika Kopanica-ŽupanjaZelena magistrala d.o.o. – Slavonski Brod2001-2002
Izgradnja graničnog prijelaza GunjaMinistarstvo financija RH2002-2003
Južna obilaznica – VinkovciHrvatske ceste, Zagreb2003
Cesta Vinkovci – RokovciŽUC Vinkovci2004
RO-LA terminal SpačvaHrvatske željeznice2005
Autocesta B.Manastir-Osijek-Svilaj, čvor ĐakovoOsijek koteks d.d.2006
Izgradnja pješačke zone u VinkovcimaGrad Vinkovci2008
Izgradnja prometnica u gospodarskoj zoni IvankovoOpćina Ivankovo2009
Izgradnja gospodarske zone – AntunovacPilot gradnja d.o.o.2010-2012
Izgradnja gospodarske zone OtokEko-gradnja Darda2011
Izgradnja ŽC 4172 Vinkovci-Privlaka-Otok-VrbanjaŽUC Vinkovci2012
Izgradnja graničnog prijelaza Ilok – Bačka PalankaMinistarstvo financija RH2013-2014
Izgradnja objekata granične policije – GP BajakovoMUP RH2015
Izgradnja nerazvrstanih cesta u K.O. Rajevo SeloHrvatske ceste2016
Rekonstrukcija i izgradnja ŽC4194ŽUC Vinkovci2017
Rekonstrukcija i izgradnja dionica DC537Hrvatske ceste2018
Izgradnja ŽC4148 (Vrbica-Markušica-Tordinci)Uprava za ceste VSŽ2019
Izgradnja prometnice, pješačke i biciklističe staze (Privlaka)Općina Privlaka2019
Izgradnja kružnog raskrižja na cesti ŽC422224 i DC537 (Otok)Hrvatske ceste2019
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta (Ivanovo)Općina Ivankovo2019
Izgradnja LC46017 – ŽC4167 – D520 (Prkovci – Babina Greda)Uprava za ceste Vukovarsko-Srijemske Županije2020
Izgradnja nerazvrstane ceste, pješačke staze i javne rasvjete u Babinoj GrediOpćina Babina Greda2022

Rekonstrukcija ŽC4148 – ŽC4133 – ŽC 4111 (Vrbica-Markušica-Tordinci)Uprava za ceste Vukovarsko-Srijemske Županije2020

D-55 Dionica Bršadin- NuštarHrvatske ceste2001
D-55 – GradišteHrvatske ceste2002
Rekonstrukcija LC 46050, Drenovci-GunjaŽUC Vinkovci2004
Rekonstrukcija ceste Vinkovci-PrivlakaŽUC Vinkovci2005
Industrijska zona BorovoGrad Vukovar2006
Sanacija ŽC 4172, Otok-ŠibovacŽUC Vinkovci2007
Sanacija i modernizacija cesta na području grada VinkovacaMinistarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva2008
Sanacija i rekonstrukcija cesta na području Vukovarsko-srijemske županijeŽUC Vinkovci2007, 2008, 2009
Modernizacija cesta na području općine PrivlakaMinistarstvo mora, turizma, prometa i razvitka2010
Rekonstrukcija ceste Nijemci-OtokŽUC Vinkovci2011
Sanacija ulica u VukovaruKomunalac Vukovar2011
Rekonstrukcija prometnica u ŽupanjiGrad Županja2012
Rekonstrukcija ŽC 4221 Cerna-Babina GredaHrvatske ceste2012-2013
Sanacija ceste Šibovac-SpačvaŽUC Vinkovci2013
Sanacija državne ceste D214 – granični prijelaz GunjaHrvatske ceste2014
Obnova državne ceste D46 – obilaznica VinkovciHrvatske ceste2014
Obnova županijskih i lokalnih cesta – Rajevo Selo, Đurići, RačinovciHrvatske ceste2015
Rekonstrukcija ŽC Otok-NijemciUprava za ceste – VSŽ2016
Sanacija obaloutvrde – Luka VukovarLučka uprava Vukovar2016
Rekonstrukcija državne ceste D2 u VukovaruHrvatske ceste2016-2018
Obnova državne ceste DC2 Ilok-ŠarengradHrvatske ceste2017
Sanacija kolnika DC519 – BorovoHrvatske ceste2018
Rekonstrukcija DC537 – dionica u gradu Otoku, te od DC48 do ŽC4172Hrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2019
Rekonstrukcija DC537 (Otok)Hrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2019
Rekonstrukcija DC537 – DC46 – ŽC4172 (Slakovci)Hrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2019
Izvanredno održavanje kolnika na DC2 (Vukovar)Hrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2020
Rekonstrukcoja Šumske ceste 1 i Šumske ceste 2 (Andrijaševci)Općina Andrijaševci2020
Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstane ceste (Jarmina)Općina Jarmina2020
Rekonstrukcija ŽC4194 – D46- do željezničke pruke (M105)Uprava za ceste Vukovarsko-Srijemske Županije2020
Rekonstrukcija raskrižja te održavanje DC57, trg M. Gupca i A. Augustinčića u VukovaruHrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2021
Rekonstrukcija ŽC4223 (Otok - Bošnjaci)Uprava za ceste Vukovarsko-Srijemske Županije2022
Asfaltiranje šumske ceste Spačva - Soljani, Dionica 1Hrvatske šume d.o.o. Zagreb2022
Rekonstrukcija kolnika u ul. Mala Cerna u CerniOpćina Cerna2023
Sanacija opasnog mjesta na DC46 u Ivankovu, Izgradnja kružnog tokaHrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2023
Spojni plinovod Nuštar – Vinkovci INA Zagreb 1996
Plinoopskrba i vodoopskrba u Ceriću Vinkovački vodovod i kanalizacija 1997
Kanalizacijska mreža u Županji Grad Županja 2001-2002
Vodoopskrbni sustav Sotin – Vukovar Ministarstvo za javne radove, obnovu i razvoj 2002
Odvodnja otpadnih i oborinskih voda u Nuštru Hrvatske vode 2004
Izgradnja sustava odvodnje – Stari Jankovci Vinkovački vodovod i kanalizacija 2009
Izgradnja spojnog cjevovoda Retkovci-Prkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija 2010
Izgradnja odvodnje u Ivankovu Izgradnja VVK d.o.o. 2011
Izgradnja kanalizacije – Privlaka VVK d.o.o. 2011-2012
Izgradnja kanalizacije – Mohovo Grad Ilok 2012-2013
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda – Stari Mikanovci – Vođinci VVK d.o.o. 2015
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta općine Ivankovo Općina Ivankovo 2019
Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području aglomeriacije (Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo) VVK d.o.o. 2020
 IZGRADNJA 
Autocesta Zagreb-Lipovac, dio Oprisavci-Velika KopanicaZelena magistrala d.o.o. – Slavonski Brod1998-2000
Obilaznica OrašjePosavski kanton, BiH2000
Autocesta Zagreb-Lipovac, dio Velika Kopanica-ŽupanjaZelena magistrala d.o.o. – Slavonski Brod2001-2002
Izgradnja graničnog prijelaza GunjaMinistarstvo financija RH2002-2003
Južna obilaznica – VinkovciHrvatske ceste, Zagreb2003
Cesta Vinkovci – RokovciŽUC Vinkovci2004
RO-LA terminal SpačvaHrvatske željeznice2005
Autocesta B.Manastir-Osijek-Svilaj, čvor ĐakovoOsijek koteks d.d.2006
Izgradnja pješačke zone u VinkovcimaGrad Vinkovci2008
Izgradnja prometnica u gospodarskoj zoni IvankovoOpćina Ivankovo2009
Izgradnja gospodarske zone – AntunovacPilot gradnja d.o.o.2010-2012
Izgradnja gospodarske zone OtokEko-gradnja Darda2011
Izgradnja ŽC 4172 Vinkovci-Privlaka-Otok-VrbanjaŽUC Vinkovci2012
Izgradnja graničnog prijelaza Ilok – Bačka PalankaMinistarstvo financija RH2013-2014
Izgradnja objekata granične policije – GP BajakovoMUP RH2015
Izgradnja nerazvrstanih cesta u K.O. Rajevo SeloHrvatske ceste2016
Rekonstrukcija i izgradnja ŽC4194ŽUC Vinkovci2017
Rekonstrukcija i izgradnja dionica DC537Hrvatske ceste2018
Izgradnja ŽC4148 (Vrbica-Markušica-Tordinci)Uprava za ceste VSŽ2019
Izgradnja prometnice, pješačke i biciklističe staze (Privlaka)Općina Privlaka2019
Izgradnja kružnog raskrižja na cesti ŽC422224 i DC537 (Otok)Hrvatske ceste2019
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta (Ivanovo)Općina Ivankovo2019
Izgradnja LC46017 – ŽC4167 – D520 (Prkovci – Babina Greda)Uprava za ceste Vukovarsko-Srijemske Županije2020
 ODRŽAVANJE 
D-55 Dionica Bršadin- NuštarHrvatske ceste2001
D-55 – GradišteHrvatske ceste2002
Rekonstrukcija LC 46050, Drenovci-GunjaŽUC Vinkovci2004
Rekonstrukcija ceste Vinkovci-PrivlakaŽUC Vinkovci2005
Industrijska zona BorovoGrad Vukovar2006
Sanacija ŽC 4172, Otok-ŠibovacŽUC Vinkovci2007
Sanacija i modernizacija cesta na području grada VinkovacaMinistarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva2008
Sanacija i rekonstrukcija cesta na području Vukovarsko-srijemske županijeŽUC Vinkovci2007, 2008, 2009
Modernizacija cesta na području općine PrivlakaMinistarstvo mora, turizma, prometa i razvitka2010
Rekonstrukcija ceste Nijemci-OtokŽUC Vinkovci2011
Sanacija ulica u VukovaruKomunalac Vukovar2011
Rekonstrukcija prometnica u ŽupanjiGrad Županja2012
Rekonstrukcija ŽC 4221 Cerna-Babina GredaHrvatske ceste2012-2013
Sanacija ceste Šibovac-SpačvaŽUC Vinkovci2013
Sanacija državne ceste D214 – granični prijelaz GunjaHrvatske ceste2014
Obnova državne ceste D46 – obilaznica VinkovciHrvatske ceste2014
Obnova županijskih i lokalnih cesta – Rajevo Selo, Đurići, RačinovciHrvatske ceste2015
Rekonstrukcija ŽC Otok-NijemciUprava za ceste – VSŽ2016
Sanacija obaloutvrde – Luka VukovarLučka uprava Vukovar2016
Rekonstrukcija državne ceste D2 u VukovaruHrvatske ceste2016-2018
Obnova državne ceste DC2 Ilok-ŠarengradHrvatske ceste2017
Sanacija kolnika DC519 – BorovoHrvatske ceste2018
Rekonstrukcija DC537 – dionica u gradu Otoku, te od DC48 do ŽC4172Hrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2019
Rekonstrukcija DC537 (Otok)Hrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2019
Rekonstrukcija DC537 – DC46 – ŽC4172 (Slakovci)Hrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2019
Izvanredno održavanje kolnika na DC2 (Vukovar)Hrvatske Ceste d.o.o. Zagreb2020
Rekonstrukcoja Šumske ceste 1 i Šumske ceste 2 (Andrijaševci)Općina Andrijaševci2020
Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstane ceste (Jarmina)Općina Jarmina2020
Rekonstrukcija ŽC4194 – D46- do željezničke pruke (M105)Uprava za ceste Vukovarsko-Srijemske Županije2020
Rekonstrukcija ŽC4148 – ŽC4133 – ŽC 4111 (Vrbica-Markušica-Tordinci)Uprava za ceste Vukovarsko-Srijemske Županije2020
 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
Spojni plinovod Nuštar – VinkovciINA Zagreb1996
Plinoopskrba i vodoopskrba u CerićuVinkovački vodovod i kanalizacija1997
Kanalizacijska mreža u ŽupanjiGrad Županja2001-2002
Vodoopskrbni sustav Sotin – VukovarMinistarstvo za javne radove, obnovu i razvoj2002
Odvodnja otpadnih i oborinskih voda u NuštruHrvatske vode2004
Izgradnja sustava odvodnje – Stari JankovciVinkovački vodovod i kanalizacija2009
Izgradnja spojnog cjevovoda Retkovci-PrkovciVinkovački vodovod i kanalizacija2010
Izgradnja odvodnje u IvankovuIzgradnja VVK d.o.o.2011
Izgradnja kanalizacije – PrivlakaVVK d.o.o.2011-2012
Izgradnja kanalizacije – MohovoGrad Ilok2012-2013
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda – Stari Mikanovci – VođinciVVK d.o.o.2015
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta općine IvankovoOpćina Ivankovo2019
Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području aglomeriacije (Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo)VVK d.o.o.2020